<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: AKP'liler üşüttü, Devleti soymak Kur'an'ın emridir.

16 Şubat 2017 Perşembe

AKP'liler üşüttü, Devleti soymak Kur'an'ın emridir.AKP'liler üşüttü, Devleti soymak Kur'an'ın emridir.
AKP'liler üşüttü, Peygamberin ordusunda da çürük elmalar vardı. 
Devleti soymak Kur'an'ın emridir diyorlar.
Devleti soymak Kur'an'ın emridir.
Evet, alenen bunu söylemiştir, nasıl söylediğini, ilgili kutsal addedilen metinlerle izaha çalışacağım.
Önce habere göz atalım.

Gazeteci Ömer Turan’ın AKP içerisindeki ‘çürük elmalar’la ilgili konuşmasına da tepki gösteren Metiner: “İçimizde elbette çürük elmalar olacak. Peygamber’in ordusunda da çürük elmalar vardı. Senin kişisel görüşün bizleri çok fazla ilgilendirmez” demiş.


Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 ayettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Surede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahrette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. 
Kur'an ne diyormuş?
Akrabayı koru diyormuş.

Koru ile hırsızlığına ortak et kavramını karıştırmış, gayet normal çünkü Erdoğan'ın elinde salladığı Kur'an sanırım öyle yazıyor olmalı.
Zira Erdoğan, Allah'ın tüm vasıflarını üzerinde topladıktan sonra kendi Kur'an'ını yazma yetkisine de haiz olduğuna göre, adam doğru konuşuyor demekten başka çare kalıyor mu?
Sanırım bunlar Erdoğan'a 46 raporu verdirtmek için el birliği yapmışlar.
MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener bile durumun farkına varmış olmalı ki, “Şimdi bir Türkiye düşünün cumhurbaşkanı saray mukimi zat, başbakanlık görevini yerine getirmeye gayret eden zatı her yerde gidip madara ediyor. 

Kendi atadı, pişmanlık duydu. Başbakanlık görevini yapmaya gayret eden şaka gibi bir görüntü sergileyen o muhterem bey, Cumhurbaşkanı, yani kaçak saray mukimini direkt karşısına alamadığı için el altından kafayı yedi bilgisini yayıyorlar” diye konuşabilmiş.
Kolay değil, 10 - 15 Milyon Akıl Hastası aramızda dolaşıyorken işimiz gerçekten çok zor.
Umarım Erdoğan fazla vakit geçmeden aklını başına alır, yoksa Hakan Fidan dahi onu kurtaramayacak.
Metiner pek anlamayacak ama biz yine de anlayacak olanlara bazı ayetleri iletelim, vebal bizden gitsin.
Ayrıca onların hangi dine göre akraba anlayışında olduğunu anlamanız için bazı metinlerden örnekler sunacağım ki, yıllardır Müslüman diye oy verdikleriniz kimmiş görün.
Kur'an'ın akraba anlayışı, kendi kazancından vereceklerin için ilk önce akrabalarını düşünmeni söyler, aksi durumda devlet malından akrabalarına yedir anlamı çıkarmak, farklı dinleri Kur'an'a yamamaktan öte gitmez.
Kur'an: 

EN'AM SURESİ: 70 Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun, Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar, kazandıklarına teslim edilmişlerdir.Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır.
HAŞR SURESİ: 7 Allah'ın o /fethedilen şehir halkından Resûlü'ne verdiği fey, Allah'a, Resûl'e, /ve Resûl'e/ yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki bu mallar ve servet sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Resûl size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, cezası /ikâbı/ pek şiddetli olandır. 


ENFÂL: 41. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. 
ENFÂL: 75. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

MÜCÂDELE: 22. Allah'a ve ahret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır.

İncil:

Luka - BÖLÜM 1: Luk.1: 36 Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğla gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.

Luka - BÖLÜM 1 : Luk.1: 58 Komşularıyla akrabaları, Rab'bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca, onun sevincine katıldılar.

Luka - BÖLÜM 2 : Luk.2: 43-44 Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası, çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra O'nu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar.

Luka - BÖLÜM 4 : Luk.4: 40 Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi.

Luka - BÖLÜM 14 : Luk.14: 12 İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi: "Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler.

Elçilerin İşleri - BÖLÜM 7 : Elç.7: 2-3 İstefanos şöyle karşılık verdi: "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken, Harran'a yerleşmeden önce, yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: 'Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git.'

Elçilerin İşleri - BÖLÜM 7 : Elç.7: 14 Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam yetmiş beş kişiyi çağırttı.

Tevrat:

YARATILIŞ KİTABI: Yar.12: 1 RAB Avram'a, "Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git" dedi,
YARATILIŞ KİTABI: Yar.24: 4 Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin."
YARATILIŞ KİTABI: Yar.24: 27 "Efendim İbrahim'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun" dedi, "Sevgisini, sadakatini efendimden esirgemedi. Efendimin akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi."
YARATILIŞ KİTABI: Yar.24: 41 İçtiğin anttan ancak akrabalarımın yanına vardığında sana kızı vermezlerse, evet, ancak o zaman özgür olabilirsin.'
YARATILIŞ KİTABI: Yar.31: 3 RAB Yakup'a, "Atalarının topraklarına, akrabalarının yanına dön" dedi, "Seninle olacağım."
YARATILIŞ KİTABI: Yar.32: 9 Sonra şöyle dua etti: "Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın Tanrısı RAB! Bana, 'Ülkene, akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım' diye söz verdin.
YARATILIŞ KİTABI: Yar.43: 7 Şöyle yanıtladılar: "Adam, 'Babanız hâlâ yaşıyor mu? Başka kardeşiniz var mı?' diye sordu. Bizimle ve akrabalarımızla ilgili öyle sorular sordu ki, yanıt vermek zorunda kaldık. Kardeşinizi getirin diyeceğini nereden bilebilirdik?"
ÇÖLDE SAYIM: Say.10: 30 Hovav, "Gelmem" diye yanıtladı, "Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim."
YEŞU: Yeşu.6: 23 Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugâhının yakınına getirdiler.
YEŞU: Yeşu.17: 4 Bunlar, Kâhin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve önderlere gidip şöyle dediler: "RAB, Musa'ya erkek akrabalarımızla birlikte bize de mirastan pay verilmesini buyurdu." RAB'bin bu buyruğu üzerine Yeşu, amcalarıyla birlikte onlara da mirastan pay verdi.
RUT: Rut.2: 20 Naomi gelinine, "RAB, sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın" dedi. Sonra ekledi: "O adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdan biridir."D Not 2:20 "Yakın akraba": İbranice "Goel". Kutsal Yasa'ya göre ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akraba (Yar.38:8; Lev.25:25; Yas.25:5-10; Rut 3:9,12; 4:1,3,6,8,14).
1. KRALLAR: 1.Kr.16: 11 Zimri İsrail Kralı olup tahta geçince, Baaşa'nın bütün ailesini yok etti. Dost ve akrabalarından hiçbir erkeği sağ bırakmadı. 
2. KRALLAR: 2.Kr.10: 11 Sonra Yizreel'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı.
2. KRALLAR: Kral Ahazya'nın Akrabalarının Öldürülmesi(2Ta.22:8)
2. KRALLAR: 2.Kr.10: 13 Yahuda Kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz Ahazya'nın akrabalarıyız" diye karşılık verdiler, "Kralın ve ana kraliçe İzebel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz."
2. KRALLAR: 2.Kr.10: 14 Yehu adamlarına, "Bunları diri yakalayın!" diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket Kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler kırk iki kişiydi. Sağ kalan olmadı. Ahav'ın Öteki Akrabalarının Öldürülmesi.
2. KRALLAR: 2.Kr.10: 17 Samiriye'ye varınca Yehu RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Ahav'ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.5: 7 Boylarına göre aile soy kütüğüne yazılan akrabaları şunlardır: Önder Yeiel, Zekeriya,
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.5: 13 Boylarına göre akrabaları şunlardır: Mikael, Meşullam, Şeva, Yoray, Yakan, Zia, Ever. Toplam yedi kişiydi.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.6: 48 Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.7: 5 Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87. 000'di.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.7: 22 Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.8: 32 ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'dekiakrabalarının yanında yaşarlardı.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.9: 38 Miklot Şimam'ın babasıydı. Bunlar Yeruşalim'de akrabalarının yanında yaşarlardı.
1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.12: 32 İssakaroğulları'ndan 200 kişi. Bunlar İsrailliler'in ne zaman ne yapması gerektiğini bilen kişilerdi. Boy başlarıydı ve bütün akrabalarını yönetirlerdi.
1. TARİHLER Âdem ’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.15: 17Levililer de Yoel oğlu Heman'ı, akrabalarındanBerekya oğlu Asaf'ı, akrabaları Merarioğulları'ndan Kuşaya oğlu Etan'ı atadılar.


1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.26: 7 Şemaya'nın oğulları: Otni, Refael, Ovet, Elzavat. Şemaya'nın akrabaları Elihu ile Şemakya da yiğit adamlardı.

1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.26: 8 Bunların tümü Ovet-Edom soyundandı. Onlar da, oğullarıyla akrabaları da yiğit, görevlerinde becerikli kişilerdi. Ovet-Edom soyundan 62 kişi vardı.

1. TARİHLER Âdem’in Soyu (Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.26: 11 İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekeriya. Hosa'nın oğullarıyla akrabalarının toplamı 13 kişiydi.

EYÜP: Eyüp.19: 14 Akrabalarım uğramaz oldu, Yakın dostlarım beni unuttu.

ÖZDEYİŞLER: Özd.19: 7 Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, Dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar.

YEREMYA: Yer.49: 10 Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak, Gizli yerlerini açığa çıkaracağım, Gizlenemeyecek.Çocukları, akrabaları, komşuları Yıkıma uğrayacak. Kendisi de yok olacak!

HEZEKİEL: Hez.11: 15 "Ey insanoğlu, Yeruşalim'de yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların ve öbür İsrailliler için, 'Onlar RAB'den uzaklar, bu ülke mülk olarak bize verildi demişler."

A. Dursun


Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/