<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: 'Anayasa Mahkemesi Başkanı, Referandumun Geçersiz Olduğunu İlan Etti'

28 Nisan 2017 Cuma

'Anayasa Mahkemesi Başkanı, Referandumun Geçersiz Olduğunu İlan Etti''Anayasa Mahkemesi Başkanı, Referandumun Geçersiz Olduğunu İlan Etti'


Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi Başkanı, Referandumun Geçersiz Olduğunu İlan Etti'

AYM Başkanı: Kuralları yorum yoluyla değiştirmek, mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak demektir. dedi. 

Chp lideri, Zühtü Arslan'ın bu açıklamasını yorumladı.
CHP Parti Meclisi açılışında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın bugün yaptığı konuşmasına atıf yaparak, “YSK’nın referandum kararının geçersizliğini ilan etti, teşekkür ederim” dedi.

Arslan konuşmasında şunları söylemişti:

“Kuralları yorum yoluyla değiştirmek, mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak demektir. Bu nedenle AYM’nin hak eksenli yaklaşımının, anayasal sınırlar içinde kalarak temel hak ve hürriyetleri koruması şeklinde anlaşılması gerekmektedir.”

Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı Şaibeyi Ortaya Koydu

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı değerlendirdiği konuşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı:, "Yönetim görevini yaparken yasaların açık hükmünü çiğnedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bugün yaptığı konuşma. Şöyle diyor, 'Anayasa koyucunun, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları, yorum yoluyla değiştirmek esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir.' Ve devam ediyor, 'Bunun da yargısal aktivizm ve meşruiyet tartışmasına yol açacağı her türlü izahtan varestedir.'
Ne diyordu 101'nci madde, "Arkasında sandık mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir" Siz bunu hangi gerekçeyle değiştiriyorsunuz? Kim size bu yetkiyi verdi? 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum.


Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/