<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: Aynı gün, aynı YSK, iki ayrı karar!

18 Nisan 2017 Salı

Aynı gün, aynı YSK, iki ayrı karar!Aynı gün, aynı YSK,  iki ayrı karar!

Aynı gün, aynı YSK, iki ayrı karar!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" demişti.

Ama AKP yetkili kişisi Muhammed Bilal Haliloğlu yaptığı itirazda zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle itiraz etmiş ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu konu hakkın bir karar vermiş.
Kararda "Mühürsüz pusula sayılmaz" denilerek kararın bir örneğinin AKP yollanmasına karar verilmiş.
İşte o karar ;
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurt dışında kullanılan oyların sayımı sırasında 472 nolu sayım sandık kurulu işlemine itiraz eden Adalet
ve Kalkınma Partisi itiraza yetkili kişisi Muhammed Bilal HALİLOĞLU'nun 16/04/2017 tarihli dilekçesi incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Muhammed Bilal HALİLOĞLU’nun 16/04/2017 tarihli dilekçesinin: 472 nolu sandık 1-C, 2-C. 1-D. 2-D de açılan zarfların dışında bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oylar zarflar açılmadan geçersiz sayıldı. Zarfların açılması konusunda gereğini arz
ederim.*' ifadelerini içerdiği anlaşılmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 98. Maddesi; "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık
kurul mührü dışında herhangi bir mühür, imza. yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Hükmünü içermektedir. Aynı husus Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarih ve 103 sayılı kararına ekli 202/1 sayılı Genelgenin 44. maddesinde de belirtilmiştir.

Bu nedenle sandık kurulunca bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin 298 sayılı Kanunun 98. maddesi gereği üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü
bulunmayan zarfların sandık kurulunca geçersiz sayılması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1- Muterizin arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin reddine.
2- Karardan bir suretin Adalet ve Kalkınma Partisine tebliğine 17/04/2017 tarihinde karar verildi.


Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/