<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: BAŞÖĞRETMEN

18 Mayıs 2017 Perşembe

BAŞÖĞRETMEN

BAŞÖĞRETMEN
“Geçmiş tahta başına Atatürk’üm ders verir…” İlhan Demirarslan’ın şiirinde bir dize, dizede bir fotoğraf. Fotoğrafta bir bahçe, bahçede kara tahta. Tahtada a, b, c … Tahta başında Kemal Atatürk. Giyimiyle zarif, duruşuyla uygar, anlatımıyla...
“Geçmiş tahta başına
Atatürk’üm ders verir…”
İlhan Demirarslan’ın şiirinde bir dize, dizede bir fotoğraf. Fotoğrafta bir bahçe, bahçede kara tahta. Tahtada a, b, c …
Tahta başında Kemal Atatürk. Giyimiyle zarif, duruşuyla uygar, anlatımıyla engin.
Elinde tebeşir, ders veriyor.
Uluslaşma yolunda yürüyen ulusa.
Bu, aynı zamanda, tekke ve medreseden mektebe / okula devrimsel evrimleşmenin de fotoğrafıdır.
Aklın ve bilimin özgürleşmesinin, insanın insanlaşmasının fotoğrafı.
Koca bir ulusu oluşturan bireylerin, tarikat, mezhep, din gibi inanç birliğine kölece bağımlılıktan kendini arındırmaya ve özgür bireylere dönüşmeye başlamasının da fotoğrafıdır. Köleci ve feodal sistemin kölesi ve serfi olmaktan ulusunbireyi olmaya başlamasının da fotoğrafıdır bu fotoğraf.
Boy gibi, soy gibi bağlarla aşiretine, kabilesine bağlılıktan, toprak sahibine ve toprağa bağımlılıktan ve bağlardan kurtuluşa doğru yürüyüşe başladığının da fotoğrafıdır bu fotoğraf.
Kısacası, insan olarak insanlaşmasının, birey olarak özgürleşmesinin, ulus olmanın ve ulusun özgür bireyleri olmanın fotoğrafıdır bu fotoğraf.
Bugünün özel anlamında, “Eğitim Birliği Yasasıyla” yaşama geçecek olan Cumhuriyet Türkiyesinin de fotoğrafıdır.
Sormak gerekir:
Neyin birliğidir, eğitim birliği?
Aklın birliğidir.
Bilimin birliğidir.
Bilimsel dünya görüşünün, maddi dünya anlayışının birliğidir.
Yani, “Eğitim Birliği”, din ve aklın birliği anlamında bir birlik değil, kendini dinsel inançtan ve dogmalardan yalıtmış, özgürleşmiş aklın birliğidir.
Özgürleşmiş aklın, bilimin ve bilimselliğin, eğitim ve öğretimin tek yolu ve yöntemi olduğu bir birliktir. Dinsel dogmalardan arındığı için laik, bilimsellikle donanımlı, maddi dünya anlayışının, eğitim ve öğretimin tek belirleyici yöntemi olması anlamında bir birliktir.
İlk ve karanlık çağları aydınlatan din, aklın özgürleşmesinin, bilimin ve teknikbilimin açılımının engeli olduğu ölçüde, ortaçağ karanlığının, aklın karartılmasının, bilimin ve bilimselliğin kuşatılıp tutsaklaştırılmasının siyasal gücü de olacaktır.
Ulusal / milli demokratik devrim, nasıl ki Kongreler dönemi, Heyeti Temsiliye dönemi, Meclis dönemi gibi başlıca üç aşama içerirse, Meclis
dönemi de, ulusal savaş dönemi, andlaşma dönemi, cumhuriyeti kurma dönemi olarak üç aşama içerir.
Devrim devrimdir, devrimciler devrimcidir. Ulusal demokratik devrim, sosyalist devrim değildir kuşkusuz. Ama biri ötekinin yadsınması değil, önceki sonrakinin anası, sonraki öncekinin ebesidir. Marx’ı ve marksizmi iyi özümsemiş, Türkiye gerçeğiyle iyi yoğurmuş kararlı bir sosyalist olarak belirteyim ki, Kemal Atatürk’ü ve onun devrimini, ulusal demokratik devrimimiz olarak ne kadar kucaklıyorsak, bu devrimle özdeşleşmiş Kemal Atatürk’ü aynı sevgi, aynı duyarlık ve coşkuyla kucaklıyoruz.
Biz onu bugün çok arıyor, çok özlüyoruz.

Muzaffer İlhan Erdost
Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/