<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: Çevre katliamı zeytinliklerle sınırlı değil: Halka ait meralar bedelsiz peşkeş çekilecek Sanayi bölgesi için ada da kurulacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Çevre katliamı zeytinliklerle sınırlı değil: Halka ait meralar bedelsiz peşkeş çekilecek Sanayi bölgesi için ada da kurulacak

Çevre katliamı zeytinliklerle sınırlı değil: 
Halka ait meralar bedelsiz peşkeş çekilecek 
Sanayi bölgesi için ada da kurulacak
AKP’nin ‘reform’ adı altında Meclis’e sunduğu “Sanayinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sadece zeytinliklerin değil; kıyıların, denizlerin, meraların tahribatına, bunlar yetmezse denizi doldurarak kurulacak adalara da yol veriyor.
Yasa tasarısına göre, yeni sanayi alanlarının üretilmesi ve planlanmasında tek söz sahibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak.
Sanayicilerin vergi, fon gibi mali yüklerini azaltan hükümlerin yanı sıra yatırımı teşvik amacıyla arsa tahsisi de kolaylaştırılıyor. Zeytinliklerin “ölüm fermanı” olarak nitelendirilen tasarı kıyıların, denizlerin, meraların tahribatıyla sonuçlanacak düzenlemeler içeriyor.

Denizler de doldurulabilecek

Tasarıya göre, kıyılar ve denizin doldurulmasıyla oluşacak yeni alanların yanı sıra mera niteliğindeki araziler de endüstri bölgeleri için tahsis edilecek. Kıyılarda yer alan illerdeki coğrafi şartların zorluğu ve uygun alanların bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği gerekçesiyle denizlerin doldurulmasının da yolu açılıyor. Böylelikle deniz dolgu alanlarının yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ‘müjdesini’ verdiği yapay adalar da sanayinin kullanımına sunulacak. Denizin doldurulmasına ilişkin kararı valiliğin teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecek. Doldurulan alan devletin mülkü olarak kalacak.

Meralar da bedelsiz verilecek

Tasarı ile endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitesi ile bunlar için ek alanlara ‘ihtiyaç’ duyulması durumunda meralar da tahsis edilebilecek. Arazilerin mera vasfı değiştirilirken, sanayicinin ot bedeli ödemekten kurtulmasını sağlayan bir hüküm de tasarıda yer aldı.
Tasarı ile ayrıca sanayi için kullanılacak arsa fiyatlarına üst limit getirilecek. Bu da kamuya ait arsalar ya da kamulaştırma yoluyla edinilen arsaların sanayici tarafından ucuza elde edilmesinin yolunu açacak.

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net @nurcangokdemir
Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/