<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: Dersimiz Dersim SİZ DERSİM DEĞİL TERSİM DİYOSUNUZ?

7 Mayıs 2017 Pazar

Dersimiz Dersim SİZ DERSİM DEĞİL TERSİM DİYOSUNUZ?
Dersimiz Dersim
SİZ DERSİM DEĞİL TERSİM DİYOSUNUZ?
Siz Solcu olmaktan dem vurup gericiliği ve feodalizmi kutsarken Dersim değil Tersim oluyorsunuz
Tersinize ilerleyip gerinize doğru devriliyorsunuz 
Dersim acı bir olaydır evet
Binlerce çoluk cocuk ana insan katledilmistir.
Kimine göre 4-5 bin,
Kimine göre 10-12 bin
Son günlerde zaman geçtikçe ölü sayısı artıyor
Şimdilerde 30-40 bini buldu.
Bir kaç yıla kadar yüz bine yaklaşırsa şaşırmam.
Siyasi görüşlerimiz,hesaplarımız,aidiyet duygularımız için ne kadar kolay insan öldürüp çoğalta biliyoruz.
Bu da önemli değil sonuçta bir dram bir katliam vardır.
Buna insanım diyenin itirazı olamaz.
Bu Cumhuriyet kuruldu kurulalı Cumhuriyetle sorunu olan gerici bağnaz feodal işbirlikcilerinin,
bölücü etnik kökencilerin savundukları kendilerini % yüz haklı gördükleri tek sermayeleridir Dersim katliamı.
O nedenle her yıl temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp ortaya koyarlar.
Gerici bölücü etnikkökencileri anlıyoruz ama kendilerine devrimciyiz sosyalistiz demokratız özgürlükçüyüz diyenlerin aynı söylemlerle,aynı amaca hizmet eden,aynı sonuçları doğuracak şekilde, aynı zamanda ortaya koyuş tarzlarını anlamıyorum demeyeceğim onları da anlıyorum.
Anlıyorum dedim çünkü onlar ne sosyalist ne devrimci ne demokrattırlar bu vasıflar sadece gelişmemiş duygu ve ilkelliklerine maskedir.
Bu kişiler kendi içlerinde ve bilinçaltlarındaki kimi ırkçılığını,kimi gericiliğini,kimi de feodal kalıntılarını cahil değillerse sosyalist görünümlerinin altında saklayanlardır.
Haksız da değiller vicdanlara hitap eden başka ganimetleri de yoktur çünkü.
Bu insanların içlerinde kin nefret intikam duyguları şuurlarını öylesine bozmuştur ki nerdeyse başka konularda diş geçiremedikleri O tarihlerde sayanora gemisinde ve dolma bahçe sarayında yoğun bakım altına alınan Atatürk'le ilişkilendirmeye çalışmaktadırlar.
Cumhurbaşkanı'nın olaya siyasi çıkarları için fitne sokan konuşmalarını dikkate bile almıyorum ona serbest o her şeyi söyler.


Fakat böyle bir olay;
Dile getirilmesin mi ?
Sorgulanmasın mı?
Araştırılmasın mı ?
Elbette araştırılıp dile getirilip sorgulansın,
Ne için sorgulanmalı
Hangi amaçla dile getirilmeli
Neden araştırılmalı
önemli olan budur.
Bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına saygısı olan her devrimci ve sosyalist konuyu ele alırken çok dikkatli ve sorumlu olmalıdır.
Bizler diğer insanlardan farkımızı böyle durumlarda ortaya koyabiliriz,
Kişisel duygulardan ezbercilikten uzak daha geniş,daha evrensel, daha birleştirici, daha akılcı ve ezberci değil araştırmacı bir durumda olabilmeliyiz,kin nefret hesap sorma arzusunda değil ders çıkarabilme durumunda olmalıyız.
Dünya var oldu olalı katliamlar zulümler hiç eksik olmamıştır.
Tarih katliamlarla doludur,simdi de devam ediyor,
Dünyanın bir çok yerinde hatta çok yakınımızda içimizde bile devam ediyor.yarında devam edecek ve belki de bu ülke önümüzdeki iki yıl içinde kurtuluş savaşından sonra en zor en kanlı günlerini yaşayacak.
Dersim olaylarının olduğu tarihlere bir bakalım,hatta daha sonralarında bile,
Fransa Cezayir'de katliam yapıyor, çok sonra paris'in içinde buldukları yüzlerce cezayirlileri şehir dışına çıkarıp suçlu suçsuz demeden yargılamadan kurşuna çiziyor.
Amerika kızılderili avında ve zencilerle beyazları aynı otobüse dahi bindirmeyen yasalar çıkarıyorlar.
ingilizler osmanlıdan boşalan yerlerde israil devleti ortamını geliştirebilmek için ortadoğuyu kan gölüne çeviriyor,
Bizim hiç bir zaman toz kondurmadığımız Sovyetler kafkasyada yüzbinlerce insanın katliamıyla meşgul.
Kim bana bu güne kadar var olabilmiş tarihinde katliam yapmamış bir tek ülke ismi söyleyebilir.
isterse sosyalist ülke olsun.
Demek ki hümanist duygularla felsefi ideallerle devletler kurulup yönetilemiyor.
Biz yepyeni çağdaş devrimler gerçekleştiren bir ülke kuruyoruz bütün böyle yeni oluşumlar mutlaka birilerinin çıkarlarına ters düşecektir ayaklanmalar,olaylar katliamlar yaşanacaktır dünyanın her yerinde vardır bunlar.
Dönelim şimdi Dersim olayına.
internette sürekli olarak Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen düzmece katliam belgeleri yer almakta bu tür belgeleri eskiden ermeni diasporası hazırlar üretirdi.
çeşitli fotomontajlar yapıp sunarlardı şimdilerde vakit gazetesi bunları solladı geçti.
Kimi içinde ırkçı düşüncelerine,kimi intikam hırslarına,kimi de cehaletine kurban gidip bu safsataları paylaşıp duruyor.
Ben simdi onlara bir kaç soru sormak istiyorum,
1-) Atatürk yogun tedavi altında iken neyi imzalamış O belgenin tarihi nedir.belgede ne yazıyor,
Gidin dersimlileri katledin mi yazıyor.Atatürk Dersim'lilerin büyük çoğunluğunun Türkmen kökenli olduğunu bilmiyor muydu?
2-) Dersim olayının kökeni ne zamana dayanıyor,ingilizlerle olayın bağlantısı nedir,Şeyh sait ve Seyit Rıza bağlantısı nedir ingilizlere her hafta rapor sunuluyor muydu onlardan güç destek sözü ve kışkırtma var mıydı.
3-) Dersim direnişinin amaci ne idi,

Cumhuriyete ve yeniliklere neden karşıydılar,insanı sömüren,insanın mal gibi alınıp satılmasını sağlayan,cehaletin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan aşiretci, gerici, bağnaz,feodal iktidarlarını kaybetmemek için mi?
Yoksa Cumhuriyet ve devrimlerini daha iyi özgürlükcü bir ortama taşımak için mi? ne için?
4-) Dersimde aşiretler arası kavga katliam ve savaşın bu olaylarla başlantısı ve etkisi nasıldır.
5-) Dersimde gerçeklesen dramın başka türlü çözülebilme olanağı varmıydı.Bütün yollar denenmemişmiydi.olanak var idiyse o nedir.?
6-) Geçmişte bu çok acı dramdan intikam mı alınması,bunu silah olarak kullanmak mı gerekir?

Yada olayı objektif bir şekilde ele alıp ders mi çıkarılması gerekir.
7-) Dersim olayının CHP nin zamanında oldugu doğrudur.
Bu nedenle sürekli CHP'ye karşı kullanılır.O tarihte CHP den başka parti var mıydı.
Herkes CHP li değil miydi.CHP demek Cumhuriyet demek değilmiydi.Tek partili dönem değilmiydi?
Sonradan Demokrat partiyi kuran CHPnin rakibi Celal Bayar başbakan değil miydi.
8-) Bu gün bu olayı söz birliği etmişcesine aynı tarz ve söylem şekliyle ele alan gericiler,Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları,etnik kökenci kışkırtılanlar, ve sözde sosyalistim diyenler bu tarz ortaya koyuş biçimleriyle sizce kimin işine daha çok yarıyorlar emperyalistlerin amacına mı yoksa nereye? Sosyalist bir ülkenin kurulması amacıyla feodlist yapı benimsenip savunulabilinir mi?
9-) Dersim olayı olduğu günlerde dünyada tüm komünist ve solcu çevreler olayı nasıl yorumladılar.
Cevabi ben vereyim "Emperyalistleri büyük yenilgiye uğratan Mustafa Kemal Cumhuriyeti Modern ve yenilikçi devrimlerine karşı duran feodalistlere göz açtırmadı" şeklinde idi.
(Bu yazının bitiminde resimlerin altında komünist enternasyonelin dersim hakkındaki orjinal raporunun türkçeye çevrilmiş tam metnini bulacaksınız lütfen okuyun ki kimlerin ne amaçla dersim olayını sürekli dillendirmelerini daha iyi anlayabilesiniz.ve gerçekten bu olayın sorumlusunun sırf kendi egoizmi gericiliği yeniliğe ve çağdaşlığa karsı feodalist yapıyı kaybetmemek için cahil ve eğitimsiz halkın katline sebep olduğundan kutsallaştırılıp kahramanlaştırılmadan eşit bir şekilde ele alınması ve ders çıkartılması gerektiğini anlayın)
Sonuç olarak:
 Dersim tarih sayfamızda kara bir dönemdir. Binlerce cahil zavallı çocuklar bebeler,analar ,delikanlılar katledilmiştir.
Bu olayı ele alış biçimimiz intikam duygularıyla hesap sorma arzusuyla değil,arastırıp ders çıkarmak hayatlarını kaybeden binlerce masum insanı anmak maksadıyla olmalıdır.
Bu durum ayrılıkçı fitne sokup çıkar sağlamak isteyenlerin eline koz olarak verilmemelidir.
Olaydan devletin sorumlu olduğu kadar isyanı çıkartanların dışarıdan kışkırtanların,elebaşları Seyit Rıza'nın sorumlu olduğunu unutmamak gerekir.
Mutlaka birilerinin suçlanıp lanetlenmesi gerekiyorsa birinci sırada Seyit Rıza'nın kendisi olmalıdır.
Değerlendirme yapılırken yukarıdaki soruların cevapları detaylı olarak irdelenmelidir
Ve hiç kimse suçlanıp çamur atılmadan sorumluluğu hep birlikte üslenip bu acı olayın gerçekleşebilecek başka acı olaylar için malzeme olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.
Türkiye gibi başka hiç bir ülke yoktur ki kendilerini devrimci sosyalist olarak adlandıranların çoğunluğu bu kadar ezberci olsun, bu kadar aidiyet duygularından sıyrılmamış geçmişlerinden kin ve intikam duygularına yenik düşmüş olsunlar.Gelişmiş toplumlarda böyle bir şey yoktur.
iyileştirme ve bu yoldaki plan ve strateji bugünden geleceğe doğru yapılır,geçmişe yönelik bakışlar sadece ders çıkarmak ve insani duygularla anmak içindir.
Geçmişe yönelik kin ve intikam hırsında olmak ilkel kabileci toplum özellikleridir.
Atatürk'ün pertek'te oldugu zaman henüz hiç bir olay baslamisti 


Resim yazısı ekle 
Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/