<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: TÜRKLERDE MANKURTLAŞMA NE DEMEK

5 Mayıs 2017 Cuma

TÜRKLERDE MANKURTLAŞMA NE DEMEK

TÜRKLERDE MANKURTLAŞMA NE DEMEK
Mankurt - Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle anlamındadır. 

Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. 
Deve derisi kurudukça gerilir. 
Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. 
Böyle bir kişi bilinç siz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür.
Résultat de recherche d'images pour "Türklerde mankurt"
Cengiz Aytmatov'un 1980 yılında yazdığı Gün Olur Asra Bedel adlı eserinde, güncelleştirilen bir kişiliktir. 
Mankurt bazı işlemler sonucu öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleştiren düşmanının kuklası haline gelmiş bir zavallı insan tipidir.
Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" adlı eseri pek çok Batı diline ve Türk lehçelerine çevrilip yaygınlaşırken "mankurt" kavramı da kabul görerek literatüre girmiş ve “mankurt” ve “mankurtlaştırma” temaları yaygınlaşmıştır. 
Fransa'da V. Lackhine tarafından "yılın kitabı" olarak gösterilenAytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" eserinden yapılan iktibasla "Mankurtizm" "sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşma" temalarını karşılayan bir terim olarak sosyal psikoloji literatüründe yerini almıştır.
Nasıl Mankurt Yapılır?


Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarından edinilen bilgi ve Orta Asya Mitlerine göre "Mankurt" dönemin Orta Asya halkları arasında çok yaygın bir İşkence ve zihin kontrol yöntemiydi.
Mankurtlaştırılacak kişi genellikle savaşta esir alınanlar arasından seçilir. 
Bir insanı mankurt yapmak istediklerinde:
O kişinin kafası (saçları) iyice kazınır,
Kafasına devenin boyun derisi iyice gerdirilirek geçirilir,
Kafasında deve derisi bulunan Mankurt adayı sıcak çölde güneş altında birkaç gün bırakılırdı.
Böylece sıcağın etkisiyle deve derisi büzülür ve kafaya iyice yapışır. Deve derisinin artık kafa derisiyle bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlarda yeniden uzamaya başlar. Fakat deri kafaya o kadar yapışır ki zaten sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşir ve uzayan saçlar deriyi delip uzamasına devam edemez. Bu nedenle saçlar uzamaya vücudun dışı yönünde değil de kafanın içine doğru uzamaya başlar. Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip beyne doğru ilerlemesiyle mankurt büyük acılar çeker. Bu acılara dayanamayan mankurt bir müddet sonra kuklaya döner.
Hafızasını yitirir, anne-babasını dahi tanımaz. 
Aklını çalıştırıp düşünemez hale gelir. 
Bu nedenle sahibi ne söylerse ona itaat eder.
O andan itibaren o sadece ve sadece sahibinin her istediğini yapan bir robottan başka bir şey değildir.
Onun hayatına yön veren tek unsur efendisinin arzuları ve talimatlarıdır. “şunu öldür” diye bir emir aldığında, öldürülecek kişinin anası, babası, kardeşi, akrabası, milletinin bir ferdi, çok değerli bir kişi, zavallı, savunmasız, biçare bir insan vb. olması hiç önemli değildir.
O efendisinin emrini yerine getirmek için huzurundan ayrılır ve yeni emirleri alıp uygulamak için yine efendisinin huzuruna varır.
Günümüzde modern işkence ve zihin kontrol yöntemlerinin kullanılması nedeniyle Mankurt tekniği geçmişte kalmış bununyerini farkli kutsaliyet öğretileri din ve tarikat öğretileri almıştır.
Mankurtlaştırma Orta Asya mitolojisinde, Kırgız, Altay ve daha birçok Türk destanlarında anlatılan bir olaydır.
Résultat de recherche d'images pour "Türklerde mankurt"Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/