<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: Dindar ailelerin mi, dindar olmayan ailelerin mi çocukları daha çok iyilik yapar?

24 Haziran 2017 Cumartesi

Dindar ailelerin mi, dindar olmayan ailelerin mi çocukları daha çok iyilik yapar?

Dindar ailelerin mi, dindar olmayan ailelerin mi çocukları daha çok iyilik yapar?

Okumaktan zarar gelmez, dikkatlice okuyun lütfen, bakın aslında durum ne?
Chicago üniversitesi’nden nörobilimci bir hocamızın (Jean Decety) din ve altruizm arasındaki bağlantıyı anlamak üzere bir çalışma;

Kanada, Çin, Ürdün, Güney Afrika ve Türkiye’den 1170 ailenin yaşları 5 ila 12 yaşında değişen çocuklarına odaklanmış.
İçlerinde Koç üniversitesinden bir araştırma ekibinin bulunduğu Current Biology’de yayımlanan rapora göre ;
Dindar olmayan ailelerin çocukları, dindar ailelerin çocuklarına göre daha fazla karşılıksız iyilik yapıyor.
Ve….
Başta müslüman aileden gelenler olmak üzere dindar ailelerde yetişen çocuklar suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarından yanayken,ateist ya da seküler ailelerin çocukları net biçimde ağır cazalandırma yöntemlerine mesafeli duruyorlar…!!!
Sonuç :
Bize verili din ve ahlaki davranışlarında referans alan ailelerin çocuklarının bencilliğe, şiddete ve kötücüllüğe; vicdana göre davranışlarını kodlayan seküler / laik /ateist ailelerin çocuklarının paylaşmaya, barışçıl, eğitsel ve iyilik eksenli yöntemlere daha yatkın olduğunu gösteriyor…
Bu deney verili din ve ahlak anlayışının insanları vicdandan yoksun kılındığını bir kez daha teyit ediyor.

Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/