<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: Kâbus geri dönüyor! Sağlık Bakanlığı kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için alarma geçti.

5 Haziran 2017 Pazartesi

Kâbus geri dönüyor! Sağlık Bakanlığı kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için alarma geçti.

Kâbus geri dönüyor! Sağlık Bakanlığı kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için alarma geçti.
Sağlık Bakanlığı kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için alarma geçti.
Yaz aylarının kâbusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için sağlık bakanlığı önlemler alırken, Prof.Dr. Sibel Temür Aydinlik.com.tr için KKKA hakkında bilinmesi gerekenleri yazdı:

Sağlık Bakanlığı tüm hastanelere doktorlara yönelik slaytlar hazırlayarak en son uyarıları yaptı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) viral kanamalı ateşlerin en yaygınıdır. 1970’lerde Kırım Kongo gibi coğrafi bölgelerde olduğu için adlandırma böyle yapılmış olsa da KKKA’ne ait ülkemizde ilk vaka 2002’de yapılmış ve 2016 ya değin hızla vaka sayısı artmıştır.
Şu an itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Türkiye, yılda 50 vakanın üzerinde bildirimi olan kırmızı alarm içindeki ülkeler içinde yer almaktadır. 2002-2016 yılları arasında 10.219 olgu saptanabilmiş ve 485 kişi kurtarılamamıştır. Vaka ölüm oranı bu zaman aralığında resmi kayıtlarda %4,75 ile oldukça korkutucudur.

NASIL BULAŞIR?

KKKA nasıl bulaşmakta kimler risk altındadır? KKKA virüsü kenelerle ve enfekte canlıların kan vücut sıvıları ile bulaşmaktadır. Bu nedenle kenelerle yayılımın daha yoğun olduğu coğrafyalar ve zamanlama konusunda, sağlık çalışanları kadar vatandaşlarımız, o bölgelere seyahat edenler de bilgi sahibi olmalıdır.
Endemik bölge olarak Kelkit Vadisi, Tokat bildirilmekle beraber bu senenin ilk vakası Karadenizde tesbit edilmiştir. Endemik bölgelerde bulunanlar kadar çiftçiler, hayvancılık yapanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, sağlık personeli, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınları da risk altındadır.

NASIL BELİRTİ VERİR?

KKKA nasıl klinik verir? Kene tutunması sonrası 1-3 gün (en fazla 9 gün), enfekte kan doku teması sonrası ise 3-10 gün (en fazla 13 gün) kadar kuluçka süresi mevcuttur. Belirtiler ateş, üşüme titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ışığa hassasiyet şeklinde olmaktadır.
Daha ağır vakalarda takip eden günlerde şuur bulanıklığı, huzursuzluk, uyuma hali, çöküntü hali, bezginlik, karaciğer bölgesinde ağrı tabloya eklenmektedir. Erken dönem olarak kabul edebileceğimiz ilk bir hafta içinde tesbit ve tedavi başlangıcı tedavinin daha etkin olmasını sağlamaktadır. Gecikmiş vakalarda koma, şok, çoklu organ yetmezlikleri ve ölüm kaçınılmaz hale gelmektedir. Şüpheli durumda erken hastaneye başvurmak çok önemlidir.
İyileşme 9-10. Günlerde başlamakta ateş düşmekte, kanama azalmaktadır. İyileşme süreci bazen bir aydan da uzun sürebilmektedir. Ölüm sebebi sıklıkla yaygın kanama, şok ve çoklu organ yetmeklikleri sonucudur.
Sağlık Bakanlığı yurt çapında oluşturduğu ağ ile KKKA vakalarında şüpheli başvuru anından itibaren tüm tanı, bildirim ve tedavilerin yönetimine ait akış şemaları oluşturmuştur. Şüpheli durumlarda alınan hikaye ve basit bir kan tetkiki ile başlatılan tedavi süreci tüm yurt genelinde uygulanmaktadır.
Gereği durumunda 1. basamak, 2.basamak ve 3.basamak tedavi uygulanan yerlere hastalar güvenli transfer edilmektedir. Sağlık Bakanlığının başarılı uygulamaları ile daha önceki yıllarda %6’lara varan ölüm oranları %3,7’ye kadar düşürülebilmiştir.

KENEYİ GÖRÜRSEK NE YAPMALIYIZ?

Kene tutunması durumunda hem tanının rahat konabilmesi hem de kenenin parçalanmadan çıkarılabilmesi için ivedi harekete geçilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın riskli durumları bilmesi, şüpheli durumda erkenden sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşımaktadır.
Vatandaşımız öncelikle kendisini ve çevresindekileri tedbir olarak bu durumdan korumalıdır. Özellikle bulaşmayı önlemek için açık kırsal alanlarda vücuta kene tutunmasını önleyecek şekilde uzun kol ve bacaklı kıyafetler kapalı ayakkabılar tercih edilmelidir.
Kene tutunması durumunda keneyi kendisi çıkarmamalıdır zira parçalanacak kenenin kalan parçasının da bulaşmaya neden olabileceği ön görülür. Bu noktada esas olan kenenin parçalanmadan kısa sürede çıkarılmasıdır. Bunun ideal olanı da işlemin sağlık kuruluşunda yapılmasıdır.
KKKA ile mücadelede sağlık çalışanları kadar halkımızın da katkısı gerekmektedir. Halkımızın riskli durumları bilmesi, şüpheli durumda erkenden sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşımaktadır.

kaynak: aydinlik.com.tr
Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/