<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-6864254610282912", enable_page_level_ads: true }); </script> insaNews: VATAN HAİNLERİ NE ZAMAN İSLAM ÂLİMLERİ OLMUŞTUR?

30 Haziran 2017 Cuma

VATAN HAİNLERİ NE ZAMAN İSLAM ÂLİMLERİ OLMUŞTUR?

VATAN HAİNLERİ NE ZAMAN İSLAM ÂLİMLERİ OLMUŞTUR?

AKP yandaşı Diyanet - Sen Yöneticileri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İslam Âlimlerine hakaret ettiğini ifade edip veryansın ediyorlar. Vatan Hainleri ne zamandır İslam âlimleri olmuştur?

AKP yandaşı Diyanet - Sen Yöneticileri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İslam Âlimlerine hakaret ettiğini ifade edip veryansın ediyorlar. Vatan Hainleri ne zamandır İslam âlimleri olmuştur? Diyanet-Sen asıl görevini yapmayı unutmuş Vatan Hainlerinin savunucuları olmuşlardır.
Anladığım kadarıyla Diyanet-Senin başında bulunanlar İskipli Atıf,Seyit Rıza,ve Şeyh Said ile aynı kafa yapılarına sahip oldukları açıkça ortada.400 Vekil uğruna Türkiye’yi Kan gölüne çeviren zihniyetle aynı yolda hareket eden ve halen Çözüm süreci devam etsin diyen Sendika’dan da bu beklenirdi zaten
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün Teröre Lanet yürüyüşünde yaptığı konuşmada Son dönemde şehit cenazelerine çok fazla din adamı katılıyor ve orada şehit cenazesi adabıyla ilgili insanlara ders vermeye kalkıyorlar. Buradan onlara sesleniyorum; siz namaz kıldırmanın adabına ve şehidin ruhuna saygılı olun yeterli. Size ve size talimat verenlere bir kez daha sesleniyoruz. Milli Mücadele döneminde gerçek din adamlarını bu millet görmüştü. Şeyh Saitleri, Seyit Rızaları, işbirlikçi hocaları da görmüştü. Onlar gibi kalleş ruhlu olmayın. Atatürk’ün arkasında olup, Milli Mücadele için Anadolu’yu arşınlayan, camilerde hutbe okuyan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’i kendinize örnek alın” diye konuştu.

****************************************************************
VATAN HAİNİ İSKİLİPLİ ATIF

İlahiyatçı BTP Genel Başkanı Haydar Baş, İskilipli Atıf Hoca’ya ‘Manyak, Hain’ dedi ve ekledi: Ben olsam 10 defa diriltir 20 defa idam ederdim.
Ama Hocam Mustafa Kemal bilmem kimi (İskilipli Atıf Hocayı kastederek) idam etti , ipe çekti…
Ben olsam onu 10 defa diriltir 20 defa idam ederim.
Niye ederim? İstiklal mücadelesi yapılıyor “Sakın ha Yunan ordusuna bir şey demeyin”, Kuvayı Milliye “Eşkıya ordusu” diyor.. Sen bana karşı bu mücadeleyi vereceksin ben de san hayat hakkı tanıyacağım… Allah bana o hayatı haram eder.

İŞTE İDAM EİLMESİNİN NEDENLERİ
1) İdamının “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı risale ile ilgisi yoktur.
2) O, İttihat Terakki döneminden bu yana karanlık emeller taşıyan, İngiliz ve Yunanlılarla işbirliği içerisinde zararlı faaliyetleri olan ve Milli Mücadelenin karşısında bir vatan hainidir.
3) İkdam gazetesinde yayınlanıp Yunan uçaklarıyla dağıtılan Teali-i İslam Cemiyeti imzalı beyannameyi hazırladı ve idamına sebebiyet veren amillerin başında da bu tutumu gelmektedir.
4) İdamına sebebiyet veren en kuvvetli diğer amilin, cumhuriyete, yeniliklere ve inkılaplara düşman olmasıdır.
5) Nihayetinde şapka hadiselerinde cereyan eden ve anayasayı tağyir amacı güden isyanlarla ilgisi vardır.
**************************************************************************
SEYİT RIZA’NIN İNGİLTERE’YE YAZDIĞI MEKTUP…

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na
Sayın Bakan,
Yıllardan beri Türkiye Hükümeti, Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta, gazete ve yayınlarını yasaklamakta, anadillerini konuşanlara eziyet ederek, Kürdistan’ın bereketli topraklarından gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu Anadolu’nun çorak topraklarına zorunlu göçler düzenleyerek bu halka zulmetmektedir.
Son olarak Türkiye hükümeti kendisiyle yapılan bir antlaşma sonucu bu baskılardan arındırılmış Dersim bölgesine de girmeye kalkışmıştır.
Bu olay karşısında Kürtler göçün uzak yollarında can vermek yerine kendilerini korumak için 1930′da Ararat Tepesi’nde, Zilan ve Beyazıt Ovası’nda olduğu gibi silahlara sarıldılar.
Üç aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor.
Savaş olanaklarının eşitsizliğine, yangın bombalarının, boğucu gazların kullanılmasına rağmen ben ve yurttaşlarım Türkiye ordusunu başarısızlığa uğrattık.
Direnişimiz karşısında Türkiye ordusu kasabaları bombalıyor, yakıp yıkıyor…
Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkıyla dolup taşıyor, aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye’nin tecrit edilmiş bölgelerine sürülüyor.
Üç milyon Kürt, sesimden ekselanslarına sesleniyor ve hükümetinizin manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istirham ediyor.
Sayın Bakan en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
Dersim Generali: Seyid Rıza

*****************************************************************************
ŞEYH SAİD, KİMDİR

1925’te başlayan ve kısa sürede Güneydoğu'nun birçok yerine sıçrayan isyanın liderliğini yapan, yakalanıp 47 kişiyle birlikte idam edilen İngiliz ajanı Şeyh Said..
Şeyh Said isyanı 1865 ya da 1866’da Elazığ’ın Palu ilçesinde doğan Şeyh Said, Birinci Meclis’in Bitlis milletvekili Yusuf Ziya tarafından aşiretler arasındaki tanınmışlığı ve sözünün geçmesi nedeniyle gizli Kürt İstiklal komitesi’ne (“Azadi” örgütü) üye yapıldı. Doğu illerindeki aşiretleri dolaşan Şeyh Said, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’in dinsizliğinden, çıkarılan yasalar ile İslamiyetin, nikah, ırz ve namusun Kuran’ın ortadan kalkacağından, ağaların ve hocaların idam edileceğini veya sürüleceğinden bahseden kara propagandalar yaptı. Şeyh Sait, Cumhuriyete ve devrimlere karşı bir ayaklanma fetvası hazırlayarak devrimlere destek verenlerin canları ve mallarının helal olduğunu yazdı. Şeyh Sait Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç illerinde bir ay kadar dolaştıktan sonra 13 Şubat 1925 tarihinde Piran’daki kardeşinin evine yerleşti. Piran’da jandarmanın 5 suçluyu tutuklama girişimi üzerine çıkan çatışma sebebiyle ayaklanma hareketi planlanandan önce başladı. Şeyh Sait ve adamları Önce Genç ilinin merkezi Darhani’yi ele geçirmiş, bir alayı geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pusuya düşürdükten sonra, Elazığ’ı almıştır. Daha sonra asiler, Diyarbakır’a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de bundan bir sonuç alamamışlardı. Şeyh Said İsyanı bastırılmasından sonra “Şark İstiklal Mahkemesi” nde yargılanıp idama mahkum edildi. Şeyh Sait ve 47 arkadaşı idam edildi.
http://www.lidergazetesi.com/

Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/